hoe je bedrijf de huidige crisis overleeft en erna tot bloei kan komen.


Welk scenario zich nu ook verder afspeelt, een recessie is hoogst waarschijnlijk.

Leer van eerdere recessies hoe je bedrijf de huidige crisis overleeft en erna tot bloei kan komen.

Twee kwartalen economische krimp op rij staan ons te wachten. We zijn dus in een recessie beland. Volgens voorzichtige schattingen krimpt de economie in 2020 ten minste met 2 procent. In de negatievere scenario’s voor de economische impact van de coronacrisis loopt die terugval op tot 15 procent. In de zwartste vooruitzichten zal ook 2021 een jaar van krimp blijken. Lees verder hoe je bedrijf de huidige crisis overleeft en erna tot bloei kan komen.

De boodschap is sowieso: riemen vast. Maar hoe?

In tijden waarin de toekomst onzeker is, kan het verleden houvast bieden. Wat dat betreft is een onderzoek van Harvard Business School uit 2010 nog steeds actueel. Hierin werden de resultaten vergeleken van 4700 beursgenoteerde bedrijven in de drie jaar rond de recessies van 1980, 1990 en 2000. 17 procent van die bedrijven verging het slecht. Ze gingen failliet of werden overgenomen. Maar een opmerkelijke 9 procent van de onderzochte firma’s overleefde niet alleen de recessie, maar bloeide als nooit tevoren. Hun resultaten lagen tenminste 10 procent boven die van hun concurrenten.

Voorkom een te hoge schuldenlast

Dit lijkt nu vijgen na Pasen, maar na een ongekend lange periode van hoogconjunctuur was het al niet zozeer de vraag of, dan wel wannéér een economische terugval zich zou voordoen. Maar dit blijkt uit alle onderzoeken. Bedrijven met een hoge schuldenlast en beperkte liquiditeit komen moeilijker door een periode met lagere omzetten. Toegang tot vers kapitaal droogt in een laagconjunctuur meestal grotendeels op.

Delegeer beslissingen

Naarmate bedrijven minder centraal worden aangestuurd, hebben ze een grotere kans goed uit een recessie te komen. In de paper Turbulence, firm decentralization and growth in bad times beschrijven onderzoekers van onder meer MIT, Stanford en Harvard Business School hoe de organisatiestructuur samenhing met prestaties van bedrijven gedurende een recessie.

Aan de ene kant lukt het op centraal niveau beter om rigoureuze maatregelen te nemen, met overzicht op het gehele bedrijf. Toch bleek dat dichter bij de markt en de mensen in het terrein vaker de juiste beslissingen werden genomen. Zij bleken sneller en drastischer te schakelen met hun aanbod om zo in te spelen op de veranderde vraag.

Ga niet blind mensen ontslaan

Dat is een beetje een automatische reactie van veel werkgevers, schrappen in het personeelsbestand zodra het tegenzit. Wees daar voorzichtig mee, zeggen onderzoekers. De bedrijven die als winnaar uit de financiële crisis van 2008 tevoorschijn kwamen, wisten hun kostenbesparingen eerder te realiseren door operationele verbeteringen. Mensen wegsturen is soms zonde van het geld. Na de crisis ben je ook weer centen kwijt aan het vinden en opleiden van nieuwe krachten. Gelukkig werden de regels omtrent tijdelijke werkloosheid voor iedereen versoepeld.

Investeer in technologie

Dat lijkt ook een no-brainer: zet een streep door alle kostbare IT-projecten en andere investeringen in veelbelovende technologie. Doe dat niet te snel, want recessies uit het verleden blijken technologische innovatie juist een push te hebben gegeven. Dat is theoretisch wel verklaarbaar. In tijden van hoogconjunctuur investeer je je geld waar het het meeste oplevert. En dat is bij het versnellen van je omzetgroei.

In mindere tijden draait je bedrijf misschien op halve kracht, zodat meer aandacht voor IT-projecten niet ten koste hoeft te gaan van de omzet. Maar in voor- en tegenspoed blijft natuurlijk ook gelden: digitalisering maakt een bedrijf efficiënter, biedt bestuurders meer houvast bij het nemen van beslissingen en maakt het bedrijf ook wendbaarder. Wanneer het straks weer opgeklaard is, kan jij je focussen op je kernactiviteiten en zo snel mogelijk de verloren tijd inhalen. Wil jij samen met ons brainstormen over automatiseren van jouw administratieve processen? Laat het horen.