Eigendomsvoorbehoud: Wat is het en wanneer moet je het gebruiken?

Eigendomsvoorbehoud is een clausule in een overeenkomst die bepaalt dat de verkoper eigenaar blijft van de verkochte goederen totdat de koper aan bepaalde voorwaarden voldoet, meestal de volledige betaling van de koopprijs.

Wanneer moet je het gebruiken?

Eigendomsvoorbehoud, een juridisch begrip met een cruciale rol in de handel, is vooral van onschatbare waarde voor verkopers die producten op krediet leveren.

Stel je voor: je hebt als leverancier producten geleverd aan een klant op basis van een kredietovereenkomst. In dit geval loop je als verkoper het risico dat de klant in gebreke blijft met betalingen, wat kan leiden tot financiële verliezen en onzekerheid over de terugvordering van je goederen.

Het eigendomsvoorbehoud treedt dan op als een beschermingsmechanisme voor de verkoper. Het stelt je in staat om je recht op de geleverde goederen te behouden totdat de volledige betaling is ontvangen.

Met andere woorden, zelfs als de koper in gebreke blijft met betalingen, behoud je het recht om de goederen terug te vorderen. Dit biedt verkopers een extra mate van zekerheid en vertrouwen in hun handelstransacties, en dient als een effectief middel om het risico van wanbetaling te beperken.

Voorbeelden van situaties waar eigendomsvoorbehoud nuttig kan zijn:

 • Verkoop van machines of andere dure apparatuur
 • Levering van materialen voor een bouwproject
 • Verkoop van goederen aan een klant met een slechte kredietgeschiedenis

Hoe gebruik je het?

Om een beroep te kunnen doen op eigendomsvoorbehoud, moet je:

De clausule opnemen in je algemene voorwaarden.

De clausule moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

Overhandig de algemene voorwaarden aan de koper. Dit kan je doen door ze op te nemen in de offerte, de bestelbon of het contract.

De koper erop wijzen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Je kan dit doen door een schriftelijke bevestiging te vragen, de voorwaarden te laten aftekenen voor akkoord of door een sticker op de goederen te plakken.

Voordelen van eigendomsvoorbehoud:

 • Extra zekerheid: In geval van wanbetaling door de koper kan je de goederen terugvorderen.
 • Versterkte positie bij faillissement: Als de koper failliet gaat, heb je als verkoper een betere kans om je geld te recupereren.
 • Vermindering van financiële risico’s: Eigendomsvoorbehoud biedt verkopers een extra beschermingslaag tegen financiële verliezen, vooral in het geval van wanbetaling door de koper

Nadelen van eigendomsvoorbehoud:

 • Administratieve rompslomp: Het kan ingewikkeld zijn om de clausule te beheren en te controleren.
 • Potentieel conflictueuze situaties: In sommige gevallen kan het eigendomsvoorbehoud leiden tot juridische geschillen of conflicten tussen verkoper en koper, vooral als de voorwaarden niet duidelijk zijn vastgelegd of als er interpretatieverschillen ontstaan.

Conclusie:

Eigendomsvoorbehoud is een nuttig instrument voor verkopers die goederen op krediet leveren. Het is echter belangrijk om de clausule correct te gebruiken en de potentiële nadelen in overweging te nemen.

Extra tips:

 • Raadpleeg een jurist om je te helpen bij het opstellen van de clausule van eigendomsvoorbehoud.
 • Wees proactief en communiceer duidelijk met je klanten over de clausule van eigendomsvoorbehoud.
 • Wees alert en handel snel en volg de juiste juridische stappen om je kansen op terugbetaling te maximaliseren.