FAQ

Frequently Asked Questions

Veelgestelde vragen

Werkwijze

Bizzon biedt een complete dienstverlening om jouw openstaande facturen te innen.

Al jouw facturen, ook die aan particulieren of buitenlandse klanten.

Wanneer jij een openstaande factuur bezorgt, starten we meteen met het versturen van een minnelijke aanmaning.

Gedurende de wettelijke termijn om alsnog tot betaling over te gaan, voeren we de nodige controles uit en bereiden we jouw dossier voor om eventueel een gerechtelijk traject te starten.

Om de slaagkansen van jouw zaak te maximaliseren en het risico op kosten te beperken, doen we ook een grondige controle omtrent de financiële toestand van je klant.

We maken de afweging tussen een procedure met een proces verbaal van niet-betwisting of een dagvaarding om een ‘vonnis’ te verkrijgen dossier per dossier.

Ook de nodige vervolgstappen zoals beslag en openbare verkoop zullen wij organiseren.

Let wel op: deze bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de overeenkomst. Maar we zullen ze in de mate van het mogelijke wel trachten te recupereren bij de schuldenaar. Bovendien zullen we je altijd op voorhand contacteren als er een risico is op bijkomende kosten voor jou.

Zo weet je altijd waar je aan toe bent en riskeer je nooit verrassingen.

Absoluut! Je kan Bizzon zeker gebruiken om betaling te bekomen van ondernemingen in het buitenland. Het is belangrijk om te weten dat onze diensten gebaseerd zijn op de Belgische wetgeving en dus niet altijd van toepassing zijn op buitenlandse bedrijven.

Maar geen zorgen, als het gaat om een buitenlandse levering van goederen of diensten afgesloten onder jouw Belgische voorwaarden, zijn er zeker mogelijkheden. In dat geval kunnen we samen met jou kijken naar de beste aanpak om jouw openstaande facturen te innen.

Dus of het nu gaat om bedrijven in België of daarbuiten, bij Bizzon ben je aan het juiste adres voor professioneel en effectief debiteurenbeheer.

Ja, dat kan.

Je kan via Bizzon achterstallige huur innen van een huurder. De voorwaarden zijn dezelfde als bij een andere onbetaalde factuur wanneer het gaat om een B2B-schuld, dus wanneer zowel jij als je huurder een ondernemingsnummer hebben.

Bizzon helpt je graag bij het innen van deze achterstallige huur zodat jij je kan concentreren op je bedrijfsactiviteiten.

Ook wanneer het gaat om particuliere huur, helpt Bizzon jou graag.

We bespreken graag de mogelijkheden geval per geval. We overlopen jouw contract en de communicatie die jij al voerde. We maken zo goed mogelijk een inschatting over de te verwachten kosten.

Wil jij meer zekerheid naar de toekomst? Dan kunnen wij jouw huurder opvolgen voordat een probleem zich stelt.

 1. Vul jouw ondernemingsnummer in en geef jouw gegevens en die van je klant door.
 2. Upload jouw factuur en eventuele bijbehorende documenten.
 3. Wij starten jouw eerste dossier kosteloos en sturen binnen twee werkdagen een minnelijke aanmaning naar de klant.
 4. Als de klant niet betaalt, zetten wij verdere stappen zoals het verkrijgen van een vonnis, het leggen van beslag en een openbare verkoop. Gelukkig is dit in de praktijk vaak niet nodig.
 5. Jij hebt nu kennis gemaakt met onze manier van werken en onze stipte communicatie over je dossier. Wij rekenen erop dat jij ons in de toekomst weet te vinden als jij opnieuw wordt gconfronteerd met een moeilijke betaler. Jouw bijdrage valt in het niets in verhouding tot de dienstverlening die je ontvangt.

Zeker weten! Ook voor kleine facturen van € 70 of minder kan Bizzon een handige oplossing bieden. Vaak loont het niet de moeite om hiervoor naar een advocaat te gaan, maar met Bizzon kan je toch snel en efficiënt jouw onbetaalde facturen innen.

Maak je geen zorgen over die kleine, maar vervelende openstaande bedragen.

Zodra je een dossier tegen een klant hebt gestart, gaan wij er onmiddellijk mee aan de slag. We versturen een minnelijke aanmaning, maken het dossier klaar en briefen de advocaat of gerechtsdeurwaarder.

Die start vervolgens met het opzoekwerk, het solvabiliteitsonderzoek en gaat fysiek ter plaatse om de aanmaning te betekenen. Als je om welke reden dan ook beslist om het dossier stop te zetten, dan kan dat. We zullen onmiddellijk contact opnemen om te bekijken of we het afleveren van de aanmaning nog kunnen tegenhouden.

Let wel op: het stopzetten van een dossier kan er wel toe leiden dat jij zelf instaat voor de kosten.

Vraag zeker een tussentijdse afrekening voordat jij beloftes maakt aan jouw klant.

We begrijpen dat klanten soms moeite hebben om hun facturen volledig en onmiddellijk te betalen. Daarom kan je klant steeds een afbetalingsplan voorstellen. Als het voorgestelde plan ons realistisch lijkt, zullen wij jou vragen of je akkoord kan gaan met het plan.

Als je akkoord gaat, zullen wij het afbetalingsplan verder opvolgen.

Als jouw klant het afbetalingsplan naleeft, kan de procedure bij integrale betaling worden beëindigd. Maar als jouw klant het plan niet naleeft, dan gaat de procedure gewoon verder. We zullen je natuurlijk steeds op de hoogte houden van de evolutie van het dossier.

Betaalt je klant nog aan jou na het opstarten van je dossier? Dat is goed nieuws. Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer jij welk bedrag hebt ontvangen, zodat wij het dossier kunnen stopzetten.

Kosten

Bizzon biedt een complete dienstverlening om jouw openstaande facturen te innen.

Al jouw facturen, ook die aan particulieren of buitenlandse klanten.

Wanneer jij een openstaande factuur bezorgt, starten we meteen met het versturen van een minnelijke aanmaning.

Gedurende de wettelijke termijn om alsnog tot betaling over te gaan, voeren we de nodige controles uit en bereiden we jouw dossier voor om eventueel een gerechtelijk traject te starten.

Om de slaagkansen van jouw zaak te maximaliseren en het risico op kosten te beperken, doen we ook een grondige controle omtrent de financiële toestand van je klant.

We maken de afweging tussen een procedure met een proces verbaal van niet-betwisting of een dagvaarding om een ‘vonnis’ te verkrijgen dossier per dossier.

Ook de nodige vervolgstappen zoals beslag en openbare verkoop zullen wij organiseren.

Let wel op: deze bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de overeenkomst. Maar we zullen ze in de mate van het mogelijke wel trachten te recupereren bij de schuldenaar. Bovendien zullen we je altijd op voorhand contacteren als er een risico is op bijkomende kosten voor jou.

Zo weet je altijd waar je aan toe bent en riskeer je nooit verrassingen.

We begrijpen dat het belangrijk voor jou is om te weten wat er wel en niet inbegrepen is in onze diensten.

Als het gaat om de kosten, willen we je graag geruststellen. Wanneer er extra uitvoeringskosten gemaakt moeten worden door de gerechtsdeurwaarder, dan worden deze kosten niet automatisch aangerekend. We gaan pas tot actie over na overleg en jouw akkoord.

Mocht het zover komen dat er extra kosten gemaakt moeten worden, dan proberen we deze kosten zoveel mogelijk te verhalen op de schuldenaar.

Zo rekenen we erop dat jij uiteindelijk de hoofdsom van jouw factuur kan ontvangen. Maar weet dat je nooit voor verrassingen komt te staan. We houden je steeds op de hoogte en zorgen ervoor dat je op voorhand op de hoogte bent van mogelijke bijkomende kosten.

Heb je nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op!

Bizzon zet zich voor elk dossier in om tot een succesvolle invordering te komen.

Hoewel we trots zijn op onze succesratio van meer dan 80%, kunnen we helaas geen garanties bieden vanwege de onvoorspelbare aard van de incassowereld.

Als jouw dossier tot de minderheid van de zaken behoort waarin we er niet in slagen om tot een oplossing te komen, kunnen er spijtig genoeg wel kosten aan verbonden zijn. De kosten van een niet-geregeld dossier zijn echter afhankelijk van verschillende factoren, waarbij we steeds jouw goedkeuring vragen voordat we kosten maken.

De verschillende mogelijkheden waarop een dossier kan worden stopgezet zijn als volgt:

 • Stopzetting door faillissement van je klant: ondanks onze voorbereiding kunnen we helaas nooit volledig zeker zijn over wat er met jouw klant zal gebeuren. Als jouw klant failliet gaat in de loop van de procedure, zijn de effectief gemaakte kosten van de gerechtsdeurwaarders voor jouw rekening. Wij en de advocaat rekenen geen werkingskosten aan, maar de kosten via de deurwaarder kunnen wij niet voor onze rekening nemen.
 • Stopzetting in overleg met jou: tijdens de minnelijke fase van jouw dossier onderzoeken we gratis de solvabiliteit van je klant. Als we op basis hiervan inschatten dat je klant niet zal kunnen betalen, bespreken we met jou of we verder gaan met de procedure. Als je niet wilt doorgaan, rekenen wij geen kosten aan voor dit dossier. Als je wel doorgaat, kunnen we gerechtsdeurwaarderskosten in rekening brengen als het dossier alsnog niet succesvol blijkt te zijn.
 • Betwisting van je factuur: als jouw klant in de loop van de invordering protest aantekent, wordt jouw factuur juridisch niet langer als onbetwist beschouwd. Onze advocaat zal met jou bespreken wat de impact van dit protest is. Het is mogelijk dat we de procedure alsnog kostenloos kunnen afhandelen, maar we zullen je ook informeren over de risico’s die hieraan verbonden zijn.

Kortom, als je dossier tot de 20% van de zaken behoort waarin we er niet in slagen om tot een oplossing te komen, zullen we samen met jou bespreken wat de mogelijke kosten zijn. Ons doel is om transparant te zijn over de kosten en om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het actief invorderen van je openstaande facturen.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is het proces van het beheren van uitstaande betalingen van klanten die nog niet betaald hebben. Dus het opvolgen van betalingen, het onderhandelen over betalingsvoorwaarden en actie ondernemen tegen klanten die achterstallige betalingen hebben. 

Debiteurenbeheer is een belangrijke taak voor elk bedrijf dat producten of diensten verkoopt aan klanten. Het beheren van uitstaande betalingen is een effectieve manier om je inkomsten te beschermen en te waarborgen dat jij de financiële middelen hebt om jouw bedrijf verder te ontwikkelen.

Met een doeltreffend debiteurenbeheerproces kan je klanten helpen hun betalingen op tijd te doen, terwijl je tegelijkertijd de kasstroom van jouw bedrijf beschermt. Dit maakt het mogelijk om uw financiële plannen op lange termijn te ontwikkelen en te groeien, zonder je zorgen te maken over achterstallige betalingen.

Automatisch debiteurenbeheer betekent ook dat jij meer tijd en energie kan besteden aan het runnen van jouw bedrijf, in plaats van je te concentreren op het opvolgen van betalingen.

 Laat je debiteurenbeheer uit handen nemen door de juiste mensen en blijf gerust dat jouw inkomsten op tijd binnenkomen.

Door het opstellen van heldere betalingsvoorwaarden en het sturen van tijdige betalingsherinneringen verbeter je juist je relatie met klanten. Goede afspraken maakt goede vrienden. 

Door de juiste mensen jouw debiteurenbeheer uit handen te laten nemen, kan jij ervoor zorgen dat jouw cashflow gezond blijft.

Laat je debiteurenbeheer uit handen nemen en laat jouw bedrijf op een gezonde en efficiënte manier groeien.

Voor een goed debiteurenbeheer communiceer je regelmatig met jouw klanten.

Door efficiënte systemen te implementeren voor het opvolgen van betalingen en door duidelijke betalingsvoorwaarden op te stellen en te handhaven.

Manieren waarop jij je debiteurenbeheer verbetert

• Investeren in technologie
Gebruik moderne technologieën, zoals software voor debiteurenbeheer, om het proces van debiteurenbeheer te automatiseren en te vereenvoudigen.

• Onderhandelen over betalingstermijnen
Werk samen met je grote klanten om betalingstermijnen te onderhandelen die werkbaar zijn voor beide partijen.

• Educatie en training
Zorg ervoor dat jouw medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en best practices op het gebied van debiteurenbeheer.

• Evalueer regelmatig uw debiteurenbeheerproces om te zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Met deze verbeteringen kan jij je debiteurenbeheer zelf op een efficiënte manier aanpakken. Of laat je debiteurenbeheer uit handen nemen en laat jouw bedrijf op een gezonde en efficiënte manier groeien.

Debiteurenbeheer is een van de belangrijkste factoren die de cashflow van een bedrijf beïnvloeden. Moeilijke betalers kunnen snel leiden tot financiële problemen.

Een goed beheerde debiteurenportefeuille zorgt voor een gezonde cashflow. 

Enkele manieren waarop debiteurenbeheer de kasstroom van je bedrijf kan beïnvloeden:

 1. Regelmatige inkomstenstroom:Door effectief debiteurenbeheer kunt u ervoor zorgen dat je regelmatig inkomsten ontvangt, wat bijdraagt aan een gezonde kasstroom.
 2. Vermindering van achterstallige betalingen: Een goed beheerde debiteurenportefeuille helpt bij het verminderen van achterstallige betalingen, wat leidt tot een betere cashflow.

Het proces van debiteurenbeheer is een cruciale stap voor de financiële gezondheid en continuïteit van uw bedrijf.

 Enkele stappen in het debiteurenbeheer die je kunnen helpen jouw inkomsten te beschermen:

 1. Opstellen van goede betalingsvoorwaarden die overeenkomen met jouw manier van werken. Samen met jou stellen wij heldere betalingsvoorwaarden op, zodat jouw klanten precies weten wat ze kunnen verwachten als het gaat om betalingen.
 2. Facturen en herinneringen versturen. Stuur regelmatig facturen uit en zorg ervoor dat je op tijd betalingsherinneringen stuurt, zodat je klanten weten dat ze nog moeten betalen.
 3. Onderhandelen over betalingstermijnen
  Werk samen met jouw klanten om betalingstermijnen te onderhandelen die werkbaar zijn voor beide partijen.
 4. Juridische actie. Als laatste redmiddel kunnen wij juridische actie ondernemen tegen klanten die hun afspraken niet nakomen.

Met deze stappen in het proces van debiteurenbeheer zorg jij ervoor dat jouw klanten de juiste dienstverlening krijgen, terwijl jij tegelijkertijd jouw inkomsten beschermt en waarborgt.

Het is tijd om externe hulp in te schakelen bij debiteurenbeheer wanneer jij niet in staat bent om uw uitstaande betalingen binnen een redelijke tijd te realiseren.

Herken jij het probleem? Vroeger betaalde jij de aankopen van je volgende project met de inkomsten van het afgewerkte project. Vandaag moet jij echter steeds langer wachten op jouw centen terwijl je leverancier minder uitstel geeft.

Vind jij het lastig om jouw klanten zelf op te volgen?

Factuur niet betaald

Wanneer een debiteur protesteert, gaat het niet meer om een invordering van een onbetwiste factuur. In dat geval bespreken we steeds het risico op kosten voordat we de invordering voortzetten via de rechtbank. Het is namelijk nog steeds mogelijk om verder te gaan om jouw geld terug te krijgen, maar dan via de rechtbank.

Als je debiteur uit het onderzoek blijkt insolvabel te zijn, nemen wij contact met je op om je op de hoogte te brengen van het risico.

Jij beslist dan of je de procedure wilt beëindigen of voortzetten. Als je ervoor kiest om de procedure te stoppen, kan dat in de meeste gevallen nog kosteloos en ontvang je gratis een attest van oninbaarheid. Zo kan je de omzet uit je boeken halen en eventueel reeds betaalde BTW recupereren.

Beslis je toch om door te gaan en gaat je debiteur failliet of in gerechtelijke reorganisatie, dan draag je het risico op bijkomende kosten zelf.

Een onbetwiste factuur is een factuur waar je klant niet op reageert.

Als jouw klant tegen een deel van de factuur protesteert, jij het protest aanvaardt en rechtzet met een creditnota, wordt het niet-geprotesteerde deel beschouwd als een onbetwiste factuur.

Bijvoorbeeld, als je een factuur hebt gestuurd van 5.000€ en na protest van de klant akkoord gaat met een verlaging van 500€ en een creditnota stuurt, kan je het openstaande saldo van € 4.500 nog steeds via Bizzon innen.

Als de factuur echter in zijn geheel wordt geprotesteerd, kan je via Bizzon gebruik maken van onze advocaat, echter wordt een tarief afgesproken om tot invordering over te gaan via de rechtbank. Dit komt omdat we niet steeds de kosten kunnen verhalen op de tegenpartij.

Als jij contractueel geen interest of schadebeding hebt voorzien, dan kan je een beroep doen op de Wet ter bestrijding van betaalachterstand bij handelstransacties. Hierdoor heb je bij een onbetaalde en niet-geprotesteerde factuur sowieso recht op een forfaitaire vergoeding bovenop de hoofdsom. Het is echter altijd raadzaam om goede factuurvoorwaarden te gebruiken. Deze factuurvoorwaarden bepalen de regels, scheppen duidelijkheid en vermijden discussies.

Tip: voorzie steeds duidelijke factuurvoorwaarden om zo jouw rechten te vrijwaren.

Twijfel jij aan de voorwaarden die jij vandaag gebruikt? Wij lezen de algemene voorwaarden van onze klanten gratis na.

Wil jij algemene voorwaarden laten opstellen afgestemd op jouw huidige manier van werken?

Vraag een offerte

Debiteurenbeheer is het proces van het beheren van uitstaande betalingen van klanten die nog niet betaald hebben. Dus het opvolgen van betalingen, het onderhandelen over betalingsvoorwaarden en actie ondernemen tegen klanten die achterstallige betalingen hebben. 

Debiteurenbeheer is een belangrijke taak voor elk bedrijf dat producten of diensten verkoopt aan klanten. Het beheren van uitstaande betalingen is een effectieve manier om je inkomsten te beschermen en te waarborgen dat jij de financiële middelen hebt om jouw bedrijf verder te ontwikkelen.

Met een doeltreffend debiteurenbeheerproces kan je klanten helpen hun betalingen op tijd te doen, terwijl je tegelijkertijd de kasstroom van jouw bedrijf beschermt. Dit maakt het mogelijk om uw financiële plannen op lange termijn te ontwikkelen en te groeien, zonder je zorgen te maken over achterstallige betalingen.

Automatisch debiteurenbeheer betekent ook dat jij meer tijd en energie kan besteden aan het runnen van jouw bedrijf, in plaats van je te concentreren op het opvolgen van betalingen.

 Laat je debiteurenbeheer uit handen nemen door de juiste mensen en blijf gerust dat jouw inkomsten op tijd binnenkomen.

Door het opstellen van heldere betalingsvoorwaarden en het sturen van tijdige betalingsherinneringen verbeter je juist je relatie met klanten. Goede afspraken maakt goede vrienden. 

Door de juiste mensen jouw debiteurenbeheer uit handen te laten nemen, kan jij ervoor zorgen dat jouw cashflow gezond blijft.

Laat je debiteurenbeheer uit handen nemen en laat jouw bedrijf op een gezonde en efficiënte manier groeien.

Voor een goed debiteurenbeheer communiceer je regelmatig met jouw klanten.

Door efficiënte systemen te implementeren voor het opvolgen van betalingen en door duidelijke betalingsvoorwaarden op te stellen en te handhaven.

Manieren waarop jij je debiteurenbeheer verbetert

• Investeren in technologie
Gebruik moderne technologieën, zoals software voor debiteurenbeheer, om het proces van debiteurenbeheer te automatiseren en te vereenvoudigen.

• Onderhandelen over betalingstermijnen
Werk samen met je grote klanten om betalingstermijnen te onderhandelen die werkbaar zijn voor beide partijen.

• Educatie en training
Zorg ervoor dat jouw medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en best practices op het gebied van debiteurenbeheer.

• Evalueer regelmatig uw debiteurenbeheerproces om te zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Met deze verbeteringen kan jij je debiteurenbeheer zelf op een efficiënte manier aanpakken. Of laat je debiteurenbeheer uit handen nemen en laat jouw bedrijf op een gezonde en efficiënte manier groeien.

Bizzon biedt een complete dienstverlening om jouw openstaande facturen te innen.

Al jouw facturen, ook die aan particulieren of buitenlandse klanten.

Wanneer jij een openstaande factuur bezorgt, starten we meteen met het versturen van een minnelijke aanmaning.

Gedurende de wettelijke termijn om alsnog tot betaling over te gaan, voeren we de nodige controles uit en bereiden we jouw dossier voor om eventueel een gerechtelijk traject te starten.

Om de slaagkansen van jouw zaak te maximaliseren en het risico op kosten te beperken, doen we ook een grondige controle omtrent de financiële toestand van je klant.

We maken de afweging tussen een procedure met een proces verbaal van niet-betwisting of een dagvaarding om een ‘vonnis’ te verkrijgen dossier per dossier.

Ook de nodige vervolgstappen zoals beslag en openbare verkoop zullen wij organiseren.

Let wel op: deze bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de overeenkomst. Maar we zullen ze in de mate van het mogelijke wel trachten te recupereren bij de schuldenaar. Bovendien zullen we je altijd op voorhand contacteren als er een risico is op bijkomende kosten voor jou.

Zo weet je altijd waar je aan toe bent en riskeer je nooit verrassingen.

Bij Bizzon kost een samenwerking bijna niets. Want alle kosten van een invordering worden aangerekend aan jouw cliënt.

Een kleine jaarlijkse administratieve bijdrage is wel vereist, maar verder hoef jij je financieel geen zorgen te maken.

Bizzon kan eventuele interesten en schadebedingen incasseren, een percentage van het factuurbedrag in functie van jouw algemene voorwaarden.

Dit is bedoeld om de kosten van Bizzon te financieren, Maar verder zijn er voor jou geen financiële verplichtingen op dat moment.

Absoluut! Je kan Bizzon zeker gebruiken om betaling te bekomen van ondernemingen in het buitenland. Het is belangrijk om te weten dat onze diensten gebaseerd zijn op de Belgische wetgeving en dus niet altijd van toepassing zijn op buitenlandse bedrijven.

Maar geen zorgen, als het gaat om een buitenlandse levering van goederen of diensten afgesloten onder jouw Belgische voorwaarden, zijn er zeker mogelijkheden. In dat geval kunnen we samen met jou kijken naar de beste aanpak om jouw openstaande facturen te innen.

Dus of het nu gaat om bedrijven in België of daarbuiten, bij Bizzon ben je aan het juiste adres voor professioneel en effectief debiteurenbeheer.

Ja, dat kan.

Je kan via Bizzon achterstallige huur innen van een huurder. De voorwaarden zijn dezelfde als bij een andere onbetaalde factuur wanneer het gaat om een B2B-schuld, dus wanneer zowel jij als je huurder een ondernemingsnummer hebben.

Bizzon helpt je graag bij het innen van deze achterstallige huur zodat jij je kan concentreren op je bedrijfsactiviteiten.

Ook wanneer het gaat om particuliere huur, helpt Bizzon jou graag.

We bespreken graag de mogelijkheden geval per geval. We overlopen jouw contract en de communicatie die jij al voerde. We maken zo goed mogelijk een inschatting over de te verwachten kosten.

Wil jij meer zekerheid naar de toekomst? Dan kunnen wij jouw huurder opvolgen voordat een probleem zich stelt.

 1. Vul jouw ondernemingsnummer in en geef jouw gegevens en die van je klant door.
 2. Upload jouw factuur en eventuele bijbehorende documenten.
 3. Wij starten jouw eerste dossier kosteloos en sturen binnen twee werkdagen een minnelijke aanmaning naar de klant.
 4. Als de klant niet betaalt, zetten wij verdere stappen zoals het verkrijgen van een vonnis, het leggen van beslag en een openbare verkoop. Gelukkig is dit in de praktijk vaak niet nodig.
 5. Jij hebt nu kennis gemaakt met onze manier van werken en onze stipte communicatie over je dossier. Wij rekenen erop dat jij ons in de toekomst weet te vinden als jij opnieuw wordt gconfronteerd met een moeilijke betaler. Jouw bijdrage valt in het niets in verhouding tot de dienstverlening die je ontvangt.

Betaalt je klant nog aan jou na het opstarten van je dossier? Dat is goed nieuws. Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer jij welk bedrag hebt ontvangen, zodat wij het dossier kunnen stopzetten.

Wanneer een debiteur protesteert, gaat het niet meer om een invordering van een onbetwiste factuur. In dat geval bespreken we steeds het risico op kosten voordat we de invordering voortzetten via de deurwaarder. Het is namelijk nog steeds mogelijk om verder te gaan om jouw geld terug te krijgen, maar dan via de rechtbank.

Wanneer je een claim indient, gaan wij direct aan de slag en worden er kosten gemaakt voor het solvabiliteitsonderzoek en de voorbereiding van de aanmaning.

Als je om een geldige reden (bijvoorbeeld als je klant toch al betaald heeft) binnen 12 uur na het indienen van de claim besluit om de claim te annuleren, kan dit nog kosteloos. Besluit je later nog om de claim te annuleren, dan maken wij een afrekening van de eventueel gemaakte kosten op dat ogenblik.

Als de gerechtsdeurwaarder meldt dat de solvabiliteit van de debiteur twijfelachtig is en je besluit om die reden de claim stop te zetten, dan kan dit in de meeste gevallen kosteloos.

Als de dagvaarding al betekend is, dan gelden er andere voorwaarden voor het annuleren van de claim. Het is steeds de bedoeling dat de debiteur de volledige schuld betaalt, inclusief alle gemaakte kosten.

In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat de debiteur de openstaande schuld rechtstreeks aan jou betaalt. In dat geval moeten de openstaande kosten nog steeds worden voldaan. Besluit je om de lopende claim na de dagvaarding stop te zetten, dan zijn er verschillende kosten verbonden aan deze annulering.

Vraag steeds een tussentijdse afrekening voordat jij beloftes maakt aan jouw klant.

Debiteurenbeheer is een van de belangrijkste factoren die de cashflow van een bedrijf beïnvloeden. Moeilijke betalers kunnen snel leiden tot financiële problemen.

Een goed beheerde debiteurenportefeuille zorgt voor een gezonde cashflow. 

Enkele manieren waarop debiteurenbeheer de kasstroom van je bedrijf kan beïnvloeden:

 1. Regelmatige inkomstenstroom:Door effectief debiteurenbeheer kunt u ervoor zorgen dat je regelmatig inkomsten ontvangt, wat bijdraagt aan een gezonde kasstroom.
 2. Vermindering van achterstallige betalingen: Een goed beheerde debiteurenportefeuille helpt bij het verminderen van achterstallige betalingen, wat leidt tot een betere cashflow.

Het proces van debiteurenbeheer is een cruciale stap voor de financiële gezondheid en continuïteit van uw bedrijf.

 Enkele stappen in het debiteurenbeheer die je kunnen helpen jouw inkomsten te beschermen:

 1. Opstellen van goede betalingsvoorwaarden die overeenkomen met jouw manier van werken. Samen met jou stellen wij heldere betalingsvoorwaarden op, zodat jouw klanten precies weten wat ze kunnen verwachten als het gaat om betalingen.
 2. Facturen en herinneringen versturen. Stuur regelmatig facturen uit en zorg ervoor dat je op tijd betalingsherinneringen stuurt, zodat je klanten weten dat ze nog moeten betalen.
 3. Onderhandelen over betalingstermijnen
  Werk samen met jouw klanten om betalingstermijnen te onderhandelen die werkbaar zijn voor beide partijen.
 4. Juridische actie. Als laatste redmiddel kunnen wij juridische actie ondernemen tegen klanten die hun afspraken niet nakomen.

Met deze stappen in het proces van debiteurenbeheer zorg jij ervoor dat jouw klanten de juiste dienstverlening krijgen, terwijl jij tegelijkertijd jouw inkomsten beschermt en waarborgt.

Het is tijd om externe hulp in te schakelen bij debiteurenbeheer wanneer jij niet in staat bent om uw uitstaande betalingen binnen een redelijke tijd te realiseren.

Herken jij het probleem? Vroeger betaalde jij de aankopen van je volgende project met de inkomsten van het afgewerkte project. Vandaag moet jij echter steeds langer wachten op jouw centen terwijl je leverancier minder uitstel geeft.

Vind jij het lastig om jouw klanten zelf op te volgen?

We begrijpen dat het belangrijk voor jou is om te weten wat er wel en niet inbegrepen is in onze diensten.

Als het gaat om de kosten, willen we je graag geruststellen. Wanneer er extra uitvoeringskosten gemaakt moeten worden door de gerechtsdeurwaarder, dan worden deze kosten niet automatisch aangerekend. We gaan pas tot actie over na overleg en jouw akkoord.

Mocht het zover komen dat er extra kosten gemaakt moeten worden, dan proberen we deze kosten zoveel mogelijk te verhalen op de schuldenaar.

Zo rekenen we erop dat jij uiteindelijk de hoofdsom van jouw factuur kan ontvangen. Maar weet dat je nooit voor verrassingen komt te staan. We houden je steeds op de hoogte en zorgen ervoor dat je op voorhand op de hoogte bent van mogelijke bijkomende kosten.

Heb je nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op!

Bizzon zet zich voor elk dossier in om tot een succesvolle invordering te komen.

Hoewel we trots zijn op onze succesratio van meer dan 80%, kunnen we helaas geen garanties bieden vanwege de onvoorspelbare aard van de incassowereld.

Als jouw dossier tot de minderheid van de zaken behoort waarin we er niet in slagen om tot een oplossing te komen, kunnen er spijtig genoeg wel kosten aan verbonden zijn. De kosten van een niet-geregeld dossier zijn echter afhankelijk van verschillende factoren, waarbij we steeds jouw goedkeuring vragen voordat we kosten maken.

De verschillende mogelijkheden waarop een dossier kan worden stopgezet zijn als volgt:

 • Stopzetting door faillissement van je klant: ondanks onze voorbereiding kunnen we helaas nooit volledig zeker zijn over wat er met jouw klant zal gebeuren. Als jouw klant failliet gaat in de loop van de procedure, zijn de effectief gemaakte kosten van de gerechtsdeurwaarders voor jouw rekening. Wij en de advocaat rekenen geen werkingskosten aan, maar de kosten via de deurwaarder kunnen wij niet voor onze rekening nemen.
 • Stopzetting in overleg met jou: tijdens de minnelijke fase van jouw dossier onderzoeken we gratis de solvabiliteit van je klant. Als we op basis hiervan inschatten dat je klant niet zal kunnen betalen, bespreken we met jou of we verder gaan met de procedure. Als je niet wilt doorgaan, rekenen wij geen kosten aan voor dit dossier. Als je wel doorgaat, kunnen we gerechtsdeurwaarderskosten in rekening brengen als het dossier alsnog niet succesvol blijkt te zijn.
 • Betwisting van je factuur: als jouw klant in de loop van de invordering protest aantekent, wordt jouw factuur juridisch niet langer als onbetwist beschouwd. Onze advocaat zal met jou bespreken wat de impact van dit protest is. Het is mogelijk dat we de procedure alsnog kostenloos kunnen afhandelen, maar we zullen je ook informeren over de risico’s die hieraan verbonden zijn.

Kortom, als je dossier tot de 20% van de zaken behoort waarin we er niet in slagen om tot een oplossing te komen, zullen we samen met jou bespreken wat de mogelijke kosten zijn. Ons doel is om transparant te zijn over de kosten en om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het actief invorderen van je openstaande facturen.

Een onbetwiste factuur is een factuur waar je klant niet op reageert.

Als jouw klant tegen een deel van de factuur protesteert, jij het protest aanvaardt en rechtzet met een creditnota, wordt het niet-geprotesteerde deel beschouwd als een onbetwiste factuur.

Bijvoorbeeld, als je een factuur hebt gestuurd van 5.000€ en na protest van de klant akkoord gaat met een verlaging van 500€ en een creditnota stuurt, kan je het openstaande saldo van € 4.500 nog steeds via Bizzon innen.

Als de factuur echter in zijn geheel wordt geprotesteerd, kan je via Bizzon gebruik maken van onze advocaat, echter wordt een tarief afgesproken om tot invordering over te gaan via de rechtbank. Dit komt omdat we niet steeds de kosten kunnen verhalen op de tegenpartij.

Zeker weten! Ook voor kleine facturen van € 70 of minder kan Bizzon een handige oplossing bieden. Vaak loont het niet de moeite om hiervoor naar een advocaat te gaan, maar met Bizzon kan je toch snel en efficiënt jouw onbetaalde facturen innen.

Maak je geen zorgen over die kleine, maar vervelende openstaande bedragen.

Zodra je een dossier tegen een klant hebt gestart, gaan wij er onmiddellijk mee aan de slag. We versturen een minnelijke aanmaning, maken het dossier klaar en briefen de advocaat of gerechtsdeurwaarder.

Die start vervolgens met het opzoekwerk, het solvabiliteitsonderzoek en gaat fysiek ter plaatse om de aanmaning te betekenen. Als je om welke reden dan ook beslist om het dossier stop te zetten, dan kan dat. We zullen onmiddellijk contact opnemen om te bekijken of we het afleveren van de aanmaning nog kunnen tegenhouden.

Let wel op: het stopzetten van een dossier kan er wel toe leiden dat jij zelf instaat voor de kosten.

Vraag zeker een tussentijdse afrekening voordat jij beloftes maakt aan jouw klant.

We begrijpen dat klanten soms moeite hebben om hun facturen volledig en onmiddellijk te betalen. Daarom kan je klant steeds een afbetalingsplan voorstellen. Als het voorgestelde plan ons realistisch lijkt, zullen wij jou vragen of je akkoord kan gaan met het plan.

Als je akkoord gaat, zullen wij het afbetalingsplan verder opvolgen.

Als jouw klant het afbetalingsplan naleeft, kan de procedure bij integrale betaling worden beëindigd. Maar als jouw klant het plan niet naleeft, dan gaat de procedure gewoon verder. We zullen je natuurlijk steeds op de hoogte houden van de evolutie van het dossier.

Als je debiteur uit het onderzoek blijkt insolvabel te zijn, nemen wij contact met je op om je op de hoogte te brengen van het risico.

Jij beslist dan of je de procedure wilt beëindigen of voortzetten. Als je ervoor kiest om de procedure te stoppen, kan dat in de meeste gevallen nog kosteloos en ontvang je gratis een attest van oninbaarheid. Zo kan je de omzet uit je boeken halen en eventueel reeds betaalde BTW recupereren.

Beslis je toch om door te gaan en gaat je debiteur failliet of in gerechtelijke reorganisatie, dan draag je het risico op bijkomende kosten zelf.

Als jij contractueel geen interest of schadebeding hebt voorzien, dan kan je een beroep doen op de Wet ter bestrijding van betaalachterstand bij handelstransacties. Hierdoor heb je bij een onbetaalde en niet-geprotesteerde factuur sowieso recht op een forfaitaire vergoeding bovenop de hoofdsom. Het is echter altijd raadzaam om goede factuurvoorwaarden te gebruiken. Deze factuurvoorwaarden bepalen de regels, scheppen duidelijkheid en vermijden discussies.

Tip: voorzie steeds duidelijke factuurvoorwaarden om zo jouw rechten te vrijwaren.

Twijfel jij aan de voorwaarden die jij vandaag gebruikt? Wij lezen de algemene voorwaarden van onze klanten gratis na.

Wil jij algemene voorwaarden laten opstellen afgestemd op jouw huidige manier van werken?

Vraag een offerte

Nog een andere vraag?

Stel al je vragen persoonlijk aan Tom