Voordelen van samenwerking met incassobureau.


Voordeel van incassobureau

Wanbetalers, openstaande facturen, herinneringen, aanmaningen, loze beloftes van klanten … Het zijn allemaal tijdrovende dingen waarmee elke ondernemer vroeg of laat te maken krijgt. Wij zijn als incassobureau specialist in het vak.

Een incassobureau inschakelen bespaart u dus veel kopzorgen. Het biedt u zowel op korte als op lange termijn tal van voordelen. U zal op korte termijn uw onbetaalde facturen sneller betaald zien en op lange termijn  zal u een beter inzicht op de kredietwaardigheid van uw klanten verkrijgen.

Een brief van een incassobureau brengt bij menig wanbetaler een schrikeffect teweeg. Daardoor gaat hij alsnog snel tot betaling over. Daarnaast kan een incassobureau oplossingsgericht te werk gaan. Zeker wanneer jij als ondernemer inmiddels boos bent over de onbetaalde rekening, sta je vaak niet open voor het verhaal van de wanbetaler. Terwijl zijn argumenten misschien heel plausibel zijn. Een incassobureau kan eventueel bemiddelen, bijvoorbeeld door een afbetalingsregeling voor te stellen en op te volgen.

Cashflow vergroten door incassobureau

Incassobureau is duur?

De kosten die een incassobureau in rekening brengen, variëren en bestaan uit verschillende kostenposten. Daarnaast betalen zowel jij als de wanbetaler vaak een deel.

Voorschotkosten: Wanneer het gerechtelijk traject wordt ingezet , vragen sommige incassobureaus een voorschot. Deze kosten liggen gemiddeld tussen de 200 en 500 euro. Bij Incasso Geka zorgen wij dat deze kosten voorgefinancierd worden.

No cure no pay voordeliger?

Bij een incassobureau dat werkt op basis van no cure no pay, betaal je het bureau pas als de wanbetaler zijn rekening heeft voldaan. Zeker voor kleine bedrijven en starters is dat fijn. Je maakt zo geen onnodige extra kosten. Let wel op dat deze regeling vaak alleen geldt als het incassobureau slechts een paar aanmaningen stuurt. Zodra de deurwaarder en een gerechtelijke procedure worden ingezet en de wanbetaler betaalt nog steeds niet, worden deze kosten wel op jouw bedrijf verhaald.

Incasso Geka zal kosten noch moeite sparen in het opvolgen van uw openstaande facturen en het aanmanen van uw debiteuren. Ondertussen kan u uw tijd en energie steken in het verder uitbouwen van uw bedrijf. Gedaan met die tijdrovende telefoontjes en herinneringen. Laat dat maar aan ons over! .

Heeft u zelf onbetaalde facturen? Of heeft u vragen omtrent onze werkwijze? Wij helpen u graag verder.  Neem vrijblijvend contact op dan overlopen wij graag alle mogelijkheden met u, van aanmaning tot het inschakelen van een deurwaarder.