Goede algemene voorwaarden zijn goud waard


Heb jij goede algemene voorwaarden?

Jouw algemene voorwaarden dienen om jouw klant te informeren over zijn rechten en plichten.

Particuliere klanten moeten jouw algemene voorwaarden lezen en ondertekenen. Zo niet zijn je voorwaarden niet tegenstelbaar aan een particulier. Professionele klanten worden steeds verondersteld op de hoogte te zijn van jouw voorwaarden.

Hier volgen enkele nuttige voorwaarden:

  • Bij het verstrijken van een vervaldag worden de betalingsvoorwaarden voor de volgende facturen herleid tot contante betaling.
  • De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend maar slechts indicatief. Een vertraging in levering kan geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen aan de koper.
  • Klachten worden enkel aanvaard per aangetekend schrijven uiterlijk tot 8 dagen na ontvangst van de goederen of diensten.
  • De eigendom van geleverde goederen gaat pas over naar de koper bij de volledige betaling. Dit in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek,
  • De rechtbank van jouw regio vermelden als bevoegde rechtbank. Dit voorkomt dat je een klant moet dagvaarden aan de andere kant van het land in het geval van discussie.
  • Ten slotte de vermelding dat door laattijdige betaling automatisch een schadebeding verschuldigd is. En ook dat de intrest begint te lopen zonder ingebrekestelling. Dit zorgt ervoor dat jij niet eerst een aangetekende aanmaning moet verzenden voordat je aanspraak kan maken op deze vergoedingen.

Incasso Geka optimaliseert jouw algemene voorwaarden! Eventueel laten we deze op maat van jouw bedrijf en manier van werken opstellen. Twijfel jij aan de huidige formulering van je factuurvoorwaarden? Heb jij ergens wat gecopy paste toen jij je eerste facturen opstelde?

Contacteer ons voor jouw algemene voorwaarden op maat https://www.bizzon.be/contact/