Wanbetalers: hoe de overlast te beperken


De tip om zoveel mogelijk wanbetalers te vermijden

Iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: wanbetalers. Heel vervelend! Maar extra vervelend als jij er niet op voorzien bent.

Het loont zich om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op wanbetalers door goede algemene voorwaarden te gebruiken.

Stuur jouw algemene voorwaarden tijdig naar je klanten

Maar even belangrijk is om je algemene voorwaarden tijdig door te geven aan jouw klant. Onze advocaat raadt steeds aan om de algemene voorwaarden op de offerte en de factuur te zetten en mee te sturen per e-mail.

Waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk om wanbetalers te vermijden?

Onderschat nooit het belang van goede algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden hebben eigenlijk het doel uw klant te informeren inzake zijn rechten en plichten. Als je bij particuliere klanten de zekerheid wenst dat jouw algemene voorwaarden toepasbaar zijn, dan dient je klant deze te ondertekenen voor akkoord. Eigenaars van een webshop voorzien best de mogelijkheid dat klanten de voorwaarden digitaal aanvaarden. Bij een eventueel conflict wijzen we je klant erop je algemene voorwaarden te hebben aanvaard. Hij dient deze bijgevolg ook na te leven. Ondernemingen daarentegen worden steeds verondersteld op de hoogte te zijn van jouw voorwaarden ongeacht deze ondertekend werden of niet.

Waar moeten de algemene voorwaarden vermeld staan?

Algemene voorwaarden moeten bij de factuur geleverd worden. Wij raden klanten aan ze op de factuur én de offerte te printen. Je kan ze bijvoorbeeld in twee kolommen op de achterkant van de offerte printen, in een klein maar leesbaar lettertype. Een verwijzing naar jouw website is niet voldoende als je klanten particulieren zijn. Als er later problemen zijn met betaling, is het niet zeker of de rechtspraak in uw voordeel zal zijn.

Wanneer moeten de algemene voorwaarden bekend gemaakt worden?

Het is belangrijk ze mee te delen vanaf het eerste contact. Mail ze mee met de offerte of bestelbon. Van zodra een klant iets bestelt, komen er spelregels bij. Die moeten dan door alle partijen gekend zijn. Als de factuurvoorwaarden pas voor het eerst verschijnen bij de factuur, dan is de overeenkomst met de leverancier al gesloten. Bij problemen met wanbetalingen zal de rechter dit afwijzen. Soms dekt de wet het wel, maar het is beter om u voor mogelijke problemen in te dekken door uw algemene voorwaarden (waaronder factuurvoorwaarden) tijdig aan de klant te sturen.

Krijg je dan toch te maken met wanbetalers? Een klant die niet meer reageert op je herinneringen en de telefoon niet beantwoordt? Contacteer ons. Jouw algemene voorwaarden zijn van groot belang in de procedure om betaling te bekomen.