Sneller je facturen laten betalen


Jouw facturen sneller laten betalen, dé tips voor 2021

Hou je documenten kort, eenvoudig en duidelijk.

Om jouw facturen sneller te laten betalen geef je geen mogelijkheid tot interpretatie.

Zorg ervoor dat je klant niet hoeft te zoeken naar de vervaldatum, jouw bankrekeningnummer en de referentie voor de betaling.

Maak het betalen van jouw factuur zo gemakkelijk mogelijk, om facturen sneller laten betalen. Dat kan bij een factuur op papier eventueel met een QR code, als jij je facturen digitaal verstuurt met een betaalknop of  een link naar een betaalapp.

Herhaal de afgesproken voorwaarden rond de betaling van je factuur in je offerte, eventuele tussentijdse contacten en voorschotfacturen.

Sneller je facturen laten betalen door gebruik van emotie

Speel in op het gevoel, wek spijt op.  De melding “niet betalen, brengt extra kosten met zich mee” is een algemeen gebruikte zin, maar daar kijkt niemand meer van op.  Vervang deze door de vermelding “als je tijdig betaalt, moet jij je niet langer zorgen maken over verdere gevolgen”
Je kan inspelen op winst of verlies: door tijdig te betalen, voorkom je extra kosten (winst); door laattijdig te betalen loop je het risico extra kosten te betalen (verlies)

Maak gebruik van sociale normen.  Zo zal een klant sneller betalen als hij weet dat 80% van de consumenten het immoreel vindt wanneer iemand zijn facturen te laat betaalt.

Telefonische opvolging om je facturen sneller te laten betalen

Klanten die niet of slecht betalen, kan je best telefonisch benaderen. En daarna je telefonische afspraken via mail bevestigen.

Telefonische opvolging van openstaande facturen is een vak apart. Juist in deze moeilijke tijd, moet het doel om betaling te verkrijgen even naar de achtergrond. In het contact met de klant moet de klant zich eerst gehoord voelen, om jou te kunnen horen. Pas als de klant zich gehoord voelt, kan je boodschap aankomen.

Telefonisch onderhandelen over openstaande bedragen is een vak apart. Daar moet je de juiste mensen voor hebben. De moeilijkste en ook wel belangrijkste gesprekken met klanten worden gevoerd om betaling te bekomen. Dus die gesprekken laat je niet voeren door de eerste de beste. Die gesprekken laat je voeren door iemand die overtuigd is van het belang van dit gesprek, iemand die er ook niet twee dagen tegenop ziet om de hoorn van de haak te nemen.

Het lijkt tegenwoordig een globaal probleem: je niet gehoord voelen, niet erkend worden. Dat ervaren veel ondernemers nu in ieder geval in deze tijd. Bij sommigen staat het water aan de lippen. En dan moet jij bellen over je opstaande bedragen. Veel succes gewenst!!!
Jouw slaagkansen vergroten zienderogend als jij niet meteen begint over de openstaande bedragen maar eerst even vraagt hoe het met je klant gaat. En als je nog even doorvraagt, laat je blijken dat je echt luistert. Het gevolg is dat je een aangenamer gesprek hebt, meer informatie bekomt en meer kans hebt op betaling.

Uit handen geven?

Zie jij er ook zo enorm tegenop om zelf te telefoneren voor de betaling van je openstaande facturen? Geef ons je facturen door. Een telefonisch contact zit sowieso in ons minnelijk traject. Onze mensen zijn getraind in deze telefonische contacten en jij wordt stipt op de hoogte gehouden van wat er wordt afgesproken. Al onze klanten kunnen daarenboven ook gratis gebruik maken van Finexx.  Een online platform dat de volledige documentenstroom digitaliseert en een overzicht geef van jouw financiële status.

 

Contacteer ons