Betalingstermijn wijzigt vanaf 1 februari


Betalingstermijn tussen ondernemingen zal strenger toegepast worden.

Nieuwe regelgeving voor de betalingstermijn vanaf februari 2022:

Je kent het wel! Bedrijven geven aan dat ze standaard 90 dagen betalingstermijn hanteren op hun te betalen facturen.

Vaak zijn het grote bedrijven die hun macht gebruiken om dit af te dwingen. Maar dit veroorzaakt dikwijls problemen met de cashflow bij de kleinere ondernemingen.

Jij als ondernemer wil natuurlijk niet moeilijk doen ten opzichte van deze grote klant… Dit zal vanaf 2022 beter gereglementeerd worden om zo de kleinere ondernemer te beschermen.

Hoe het was…

Als de factuurvoorwaarden niks vermelden, dan was een betalingstermijn van 30 dagen geldig.

Na overleg tussen beide partijen kon dit ofwel verkort of verlengd worden. Maar in de praktijk kwam het er vaak op neer dat grote bedrijven veel langere betalingstermijnen opdrongen aan KMO’s.

Onderhandelen was niet aan de orde. Dit zorgde vaak voor cashflow of liquiditeisproblemen. In 2019 werd door de wetgever een maximale betaaltermijn van 60 dagen opgelegd indien de schuldeiser een KMO was en de schuldenaar geen KMO.

Om dit te omzeilen gingen grote bedrijven creatief te werk. Zo werd bv de start van betalingstermijn pas ingezet nadat goederen een specifiek controleproces hadden doorlopen.

Een andere manier was het kunstmatig bepalen van de ontvangstdatum van de factuur. Op die latere datum ging de betalingstermijn pas in.

Betalingstermijn vanaf nu

Om er voor te zorgen dat de grote bedrijven niet meer zo creatief omgaan met betalingstermijnen werd een nieuwe wet goedgekeurd. De maximale betalingstermijn is van toepassing op alle transacties waarop Belgisch recht van toepassing is, ongeachte de grootte van de onderneming.

Een controle- of verificatietermijn kan nog steeds, maar deze periode zal integraal deel uitmaken van de maximale betaaltermijn van 60 dagen. De ontvangstdatum mag niet meer contractueel vastgelegd.

Met deze wijzigingen is het zeker interessant om jouw Algemene Voorwaarden eens na te kijken.

Gewoon even kijken of deze in lijn zitten met de huidige wetgeving is altijd een goed idee.

Twijfel je of jouw voorwaarden nog up-to-date zijn?

Geen probleem!

Bezorg ons jouw algemene voorwaarden en wij kijken het voor je na.