Wat is eigendomsvoorbehoud en wanneer moet je het vermelden in de algemene voorwaarden?


Eigendomsvoorbehoud, wat is het? Wanneer gebruik jij het? Is het vermeld in jouw algemene voorwaarden?

Normaal gezien gaat de eigendom van een bepaald goed over van zodra beide partijen over de belangrijkste zaken een overeenstemming bekomen. Het goed hoeft met andere woorden nog niet betaald te zijn. Eigendomsvoorbehoud betekent dat de verkoper eigenaar blijft van de verkochte goederen totdat de koper aan bepaalde voorwaarden voldoet, meestal is dit de betaling van de factuur.

Eigendomsvoorbehoud, wat is het? Is het voor iedereen nuttig?

Wanneer jij goederen of diensten verkoopt, zeker. Het komt jammer genoeg vaker voor dat klanten failliet gaan of moeilijk betalen. In de algemene verkoopsvoorwaarden kan je opnemen dat de eigendom van een goed pas overgaat na betaling van de factuur. Indien de schuldenaar niet betaalt, vorder je de goederen dan gewoon terug. Dit is dan de uitwerking van het eigendomsvoorbehoud: een zakelijk zekerheidsrecht. De opname van een clausule van eigendomsvoorbehoud is dus van belang.

Hoe kan men zich beroepen op het eigendomsvoorbehoud?

Om een beroep te kunnen doen op het eigendomsvoorbehoud is een geschrift vereist. Het moet dus geldig opgenomen zijn in de algemene verkoopsvoorwaarden van de leverancier.

Het is aangeraden om het eigendomsvoorbehoud op offertes, bestelbonnen en contracten te zetten, zodat er geen twijfel bestaat dat jouw klant tijdig op de hoogte was van de clausule.

Wanneer jouw klant failliet zou gaan kan jij het eigendomsvoorbehoud voorleggen aan de curator en maak je sowieso meer kans om toch nog iets te recupereren.

Conclusie

Als je een eigendomsvoorbehoud wilt uitoefenen of als je denkt dat het nuttig zou zijn in jouw sector dan moet het in de algemene voorwaarden staan. En dan moeten de algemene voorwaarden gekend zijn door de klant bij het eerste contact.