De betalingstermijn van je factuur wordt niet nagekomen, en nu?


Jouw klant betaalt niet tijdig

Jij levert je product of diensten netjes volgens de goedgekeurde offerte, maar je klant betaalt niet tijdig.

Jouw factuur werd in het verleden steeds netjes op tijd betaald. Een samenwerking die je waardeert. Tot die keer, jouw klant betaalt niet tijdig, er komt een bericht waarmee je opdrachtgever de betalingstermijn verlengt naar 60 dagen. De reden? Corona uiteraard. Of stijgende grondstofprijzen. Een containerschip dat een kanaal blokkeert. Vandaag de dag een verklaring voor alles.

Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je een contract of niet? Voor de rechter is dat het belangrijkste document. Een goed contract voorziet in consequenties wanneer een van de partijen z’n verplichtingen niet nakomt. Maar ook zonder contract heb je juridisch gezien wel mogelijkheden om je gelijk te halen. De vraag blijft, is dat de beste manier als je klant niet tijdig betaalt?

Het advies dat wij geven is om in gesprek te gaan. Wacht niet te lang en neem telefonisch contact. Toon eventueel begrip voor de situatie van je opdrachtgever maar maak wel duidelijke afspraken. Licht ook aan jouw klant toe welke gevolgen er zijn voor jou.

Probeer eventueel uitstel te vragen voor deze “nieuwe” afspraken of doe een tegenvoorstel met een termijn die in het midden ligt tussen de vraag van beide kanten. Je kan proberen om nieuwe afspraken te maken voor een beperkte tijd. Of je kan voorstellen korting te geven voor tijdige betaling.

Bevestig deze afspraken op mail zodat er geen interpretatie meer mogelijk is. Anders loop je het risico dat op deze tijdelijke afspraken niet meer wordt teruggekomen.

Samenwerken op lange termijn vergt meestal een inspanning van iedere partij.

Een zakelijke of botte mail met een eenzijdige mededeling dat de betalingstermijn aangepast wordt, getuigt van weinig empathie. Een klant aan de andere kant, die dadelijk op z’n rechten wijst, zal de verdere samenwerking niet vergemakkelijken. Dus de manier waarop jullie de voorwaarden bespreken zegt het meest over de waarde van de samenwerking.

Het belangrijkste is persoonlijke communicatie tussen opdrachtgever en klant.

Levert een goed gesprek toch niet het gewenste resultaat? Contacteer ons, dan bekijken we samen de mogelijkheden om stappen te ondernemen.