Is een afbetalingsregeling een goed idee?


Is een afbetalingsregeling een goed idee?

Het liefst heb jij waarschijnlijk dat de factuur die je al enkele malen hebt herinnerd ineens wordt betaald. En wel zo snel mogelijk!

Toch kan het interessant zijn om uw factuur te laten afbetalen door uw klant.

Enkele tips om een afbetalingsvoorstel op te stellen

Zet de concrete afspraken op papier en onderteken het document met beide partijen.

Vermijd vage beloftes waarbij de klant afspreekt om binnenkort te betalen. Spreek duidelijke tijdstippen af wanneer de betalingen van welk bedrag verwacht wordt. Noteer deze data met stip in uw agenda. Volg de inkomende betalingen goed op en bedank uw klant voor de ontvangen gelden. Op die manier ondervinden ze dat jij het opvolgt en kan je ineens herinneren aan de volgende deelbetaling.

Bepaal in samenspraak een aannemelijk bedrag per maand. Hou in je achterhoofd dat een rechtbank meestal een afbetalingsplan toestaat tot maximum één jaar

Neem zeker ook de interesten en het schadebeding op in het afbetalingsplan. Deze extra kosten kan je eventueel nog laten vallen bij correcte opvolging van de overeenkomst. Maar omdat ze wel in het afbetalingsplan opgenomen zijn, verklaart de klant hiermee akkoord te gaan. Stopt de klant in de loop van de regeling de betalingen kunnen we die kosten alsnog opeisen.

Voorzie in jouw formulering zeker dat de afbetalingsregeling komt te vervallen bij het niet naleven van de betalingstermijnen. Zo kan je het resterende bedrag terug ineens opeisen.

Waarom een afbetalingsplan toekennen een voordeel is

Met het ondertekenen van een afbetalingsplan erkent jouw klant zijn schuld. Dat is altijd meegenomen. Hij kan de facturen en openstaande bedragen niet meer betwisten. Handig indien jouw zaak toch nog voor een rechter moet komen. Jouw blijk van goede wil zal door een rechter op prijs gesteld worden en hij zal op dat moment niet snel een nieuwe regeling voorstellen. Eerder zal hij jouw regeling verder afdwingen.

Een eerste deelbetaling vragen is niet ongebruikelijk. Van dat geld ben je dan toch al zeker!

Gedeeltelijke betalingen verlagen jouw openstaande facturen aanzienlijk. Wanneer je beslist om verdere stappen te ondernemen, kent een rechter of een deurwaarder dikwijls toch nog een afbetalingsregeling toe.

Jij denkt met je klant mee naar een oplossing. Die zal je inspanning zeker waarderen wat een eventuele samenwerking in de toekomst mogelijk laat. Jouw klant die nu niet kan betalen, kan in de toekomst immers toch nog een interessante klant zijn.

Je hebt dus niets te verliezen en heel wat te winnen.

Tip

Zodra de vervaldatum van uw factuur verstreken is, kan je Incasso Geka inschakelen om uw debiteurenbeheer op te volgen. Wij verzorgen de volledige communicatie met je klanten om zo snel mogelijk jouw openstaande bedragen te innen.

Indien nodig laten wij jouw klant zijn openstaande factuur afbetalen in schijven. We hanteren een correct afbetalingsplan en ook dat volgen we zeer stipt op.

Zo heb jij het meeste kans op een vlotte invordering zonder zorgen!