Faillissementen breken alle records in Vlaanderen: Hoe cashflow verbeteren het tij kan keren

Slecht nieuws

De Vlaamse economie wordt overspoeld door een golf van slecht economisch nieuws. Faillissementen breken records, jobverlies bij techbedrijven neemt toe, groei stagneert en Europese industrie- en dienstensectoren krimpen. In deze onzekere tijden blijkt cashflow management de sleutel te zijn tot overleven en herstel.

Tijdens de coronajaren voerde de overheid maatregelen in om faillissementen te voorkomen. Nadien volgde de schok van de hoge energiefacturen en de loonkosten die stegen door de indexering. Ook de rente staat op het hoogste peil in jaren, wat financiering duur maakt.

De Impact van Faillissementen

We werpen een kritische blik op de alarmerende toename van faillissementen en de verwoestende gevolgen die ze hebben op Vlaamse bedrijven en de werkgelegenheid. Deze zorgwekkende trend onderstreept het belang van robuust cashflow management om bedrijven te beschermen en te helpen gedijen, zelfs in uitdagende economische tijden.

Cashflow, vaak beschouwd als de financiële levensader van een bedrijf, speelt een cruciale rol in het bepalen van de financiële gezondheid en de overlevingskansen van ondernemingen. Het concept is relatief eenvoudig: cashflow vertegenwoordigt het nettoresultaat van de inkomsten die een bedrijf genereert en de uitgaven die het moet doen. Dit omvat niet alleen de inkomsten uit verkoop, maar ook de geldstroom van investeerders, leningen en andere bronnen. Aan de uitgavenzijde omvat het alle kosten, inclusief operationele kosten, lonen, rentebetalingen en aflossingen van schulden.

Hoe cashflow verbeteren en de impact ervan

Wat cashflow echter zo cruciaal maakt, is de onmiddellijke en praktische impact ervan. Een positieve cashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat, waardoor een bedrijf financiële ademruimte heeft en in staat is om de dagelijkse operationele kosten te dekken. Dit vormt de basis voor financiële stabiliteit, aangezien het bedrijf in staat is om tijdig aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en eventuele onverwachte financiële tegenvallers op te vangen. Hoe cashflow verbeteren is de meest actuele vraag vandaag.

Aan de andere kant kan een negatieve cashflow, waarbij de uitgaven de inkomsten overtreffen, leiden tot financiële problemen en liquiditeitsproblemen. Dit kan op zijn beurt leiden tot het niet kunnen betalen van rekeningen, leningen of lonen, wat de bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar brengt. Het is niet verwonderlijk dat veel faillissementen het gevolg zijn van cashflowproblemen.

Trust

Cashflow is ook van cruciaal belang voor het opbouwen van het vertrouwen van investeerders en crediteuren. Wanneer een bedrijf een gezonde cashflow kan aantonen, demonstreert het zijn vermogen om financieel gezond te opereren en financiële verplichtingen na te komen. Dit vergroot de geloofwaardigheid en maakt het gemakkelijker om externe financiering aan te trekken voor groei en expansie.

Kortom, cashflow is niet zomaar een financiële metriek; het is de financiële motor die bedrijven in staat stelt te draaien, te groeien en te overleven. Het is de levensader van financiële stabiliteit, en effectief cashflow management is essentieel voor het waarborgen van de overlevingskansen en het stimuleren van groei in de onvoorspelbare economische omgeving waarin we ons bevinden.

Alles samen wordt verwacht dat de Belgische technologische industrie dit jaar nog groeit met 4 procent. Maar volgend jaar wordt dat waarschijnlijk minder. Vooral de autosector drijft op dit moment de activiteiten nog aan, maar ook die motor dreigt volgend jaar zo goed als stil te vallen.

Voorts bleek onlangs uit een peiling van de Europese Centrale Bank dat banken in het derde kwartaal hun kredietvoorwaarden opnieuw hebben verstrakt en dat de vraag naar bedrijfs- en woonkredieten sterk blijft dalen.

Verbeter je situatie en ga voor groei

In conclusie is cashflow management van essentieel belang, vooral in moeilijke economische tijden waar faillissementen toenemen en groei stagneert. Het effectief beheren van inkomsten en uitgaven is cruciaal voor financiële stabiliteit en de mogelijkheid om tegenvallers te overwinnen. Het is een bewezen strategie om de situatie te verbeteren en te groeien, zelfs wanneer de economie tegenzit. Door cashflow management te begrijpen en toe te passen, kunnen bedrijven niet alleen overleven, maar ook bloeien, ook in onzekere tijden. Het potentieel voor herstel en groei is binnen handbereik voor degenen die deze financiële discipline serieus nemen.

Afbeelding van een nieuwsartikel met de titel Faillissementen breken alle records in Vlaanderen

lees hier het hele artikel