Waarop moet je letten als je een factuur wil protesteren?


Facturen protesteren: opletten geblazen

Het is de normaalste zaak van de wereld dat je een factuur protesteert wanneer je niet akkoord bent met de inhoud, de berekening of wanneer de geleverde prestatie/dienst/producten niet conform de afspraken waren. Maar het blijkt niét de eenvoudigste zaak ter wereld om correct te doen. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. We zetten ze hier even op een rijtje.

  • Protesteer facturen altijd onmiddellijk en aangetekend.Motiveer je beweegredenen en maak voorbehoud voor het geval je later nog bijkomende argumenten wil kunnen aanvoeren. Protesteer ook altijd opnieuw als je daarna toch nog een aanmaning krijgt. Lees ook goed de algemene voorwaarden. Soms staat daar een beperkte termijn in waarbinnen je de factuur moet protesteren. Ga je daar ook maar één dag over, dan riskeer je dat de rechter je toch tot betaling verplicht.

  • Protesteer ook uitdrukkelijk de algemene voorwaardenvan je leverancier als je die voor het eerst met de factuur te zien krijgt.

  • Als je slechts een gedeelte van de factuur wil betwisten (bv het aantal gewerkte uren en niet de materialen) betaal je best het niet-betwiste gedeelte zodat je leverancier achteraf geen schadevergoeding kan vragen wegens rechtsmisbruik. Of dat je intresten en schadevergoeding moet betalen die ook werden berekend op het onbetwiste deel.

  • Wacht niet op de factuur om te reageren als je leverancier de overeengekomen prestatie niet correct uitvoert. Stel hem dan aangetekend in gebreke en maan hem aan de werken alsnog naar behoren uit te voeren.

  • Motiveer ook omstandig waarom je de factuur protesteert. Eenvoudigweg terugsturen met ‘geprotesteerd’ of ‘protest’ erop geschreven is geen goed idee. Je moet dus de redenen aangeven waarom je het niet eens bent met de factuur. Volledigheid is hier het credo.