Minnelijk traject

Een minnelijke invordering is een informele manier van schuldinvordering. Het is de eerste stap die
een schuldeiser neemt om een openstaande schuld te innen.

Het is ook de eerste stap wanneer jij ons contacteert voor een onbetaalde factuur via incasso. Bij een minnelijke invordering neemt
de schuldeiser contact op met de schuldenaar om te proberen tot een minnelijke regeling te
komen.

Dit kan bijvoorbeeld via brieven, telefoontjes of persoonlijke bezoeken.

De bedoeling is om een regeling te treffen waarbij de schuldenaar vrijwillig betaalt. Dit kan bijvoorbeeld door een
afbetalingsplan af te spreken of een eenmalige betaling te doen.

Een minnelijke invordering heeft als voordeel dat het goedkoper is dan een gerechtelijke
invordering en dat de relatie tussen de schuldeiser en de schuldenaar behouden kan blijven.

Vaak is het voor de schuldeiser ook de snelste manier om zijn schuld te innen. Daarnaast kan een
minnelijke regeling voor de schuldenaar vaak gunstiger zijn dan een gerechtelijke procedure,
omdat er bijvoorbeeld meer mogelijkheden zijn voor afbetaling.

Gerechtelijke invordering

Een gerechtelijke invordering is een formele manier van schuldinvordering. Dit is de volgende stap
die een schuldeiser neemt als een minnelijke invordering niet heeft geleid tot betaling. Of die wij automatisch ondernemen wanneer een onbetaalde factuur via incasso wordt aangeboden.

Bij een gerechtelijke invordering gaat de schuldeiser naar de rechter om een vonnis te verkrijgen waarmee
hij de schuld wettelijk kan afdwingen. Vervolgens kan de schuldeiser via de deurwaarder beslag
laten leggen op bijvoorbeeld inkomsten of goederen van de schuldenaar.

Een gerechtelijke invordering heeft als voordeel dat de schuldeiser via de rechter een sterkere
positie heeft en een vonnis kan verkrijgen waarmee hij zijn schuld wettelijk kan afdwingen.

Daarnaast kan beslaglegging ervoor zorgen dat de schuldenaar alsnog betaalt.

Een nadeel van een gerechtelijke invordering is dat het duurder en tijdrovender is dan een minnelijke invordering
en dat de relatie tussen de schuldeiser en de schuldenaar vaak eindigt.